Klubbens regelsæt

I tilknytning til klubbens kerneværdier “FAIR”, forventes det, at samtlige medlemmer, og øvrige klubrepræsentanter, indordner sig følgende ordensreglement:

§ 1 Spillere der er disciplinerede om sin træning, favoriseres ved kampudtagelse.

§ 2 Til kamp og træning respekteres trænerens instruktioner. Dialogen tages efter kamp og træningspas.

§ 3 Det forventes at man til kamp og træning yder sit maksimale, og at man tilstræber altid at forsøge at få mest muligt ud af de enkelte øvelser.

§ 4 Til kamp respekterer man anførerens ord, og prøver så vidt muligt at efterleve dennes dispositioner.

§ 5 Træneren har det endelige ord angående kampudtagelse, og holdopstilling til kampene.

§ 6 Følgende tolereres ikke…:

§ 6.1 – Voldelig eller truende adfærd.

§ 6.2 – Hærværk på lokalefaciliteter og/eller klubbens udstyr.

§ 6.3 – Nedsættende tale eller opførsel, overfor dommere, modspillere eller medspillere.

Brud på regelsæt kan medføre påtale. Såfremt brud på regelsættet konstateres gentaget, kan det medføre karantæne og i yderste konsekvens eksklusion, jf. klubbens vedtægter.