Klubbens kerneværdier

Klubbens kerneværdier tager udgangspunkt i følgende begreb: FAIR

Fællesskab:

Det sociale sammenhold står i førersædet. Det skal være hyggeligt og sjovt at møde i klubben. Alle skal føle sig velkomne, på lige vilkår!

Ansvarlighed:

Vi efterlever klubbens visioner, og tager ansvar for hinanden, samt ansvar omkring holdets fælles interesse ved at støtte op om foreningens sportslige og sociale arrangementer.

Indsats:

Vi spiller kampe for at vinde i den bedste sportsånd.

Respekt:

Vi udøver Fair Play, ved at respektere medspillere, modstandere og dommere, på, og udenfor banen.

 

Klubben har til formål at indgå som en naturlig del af følgende vision, opsat af Dansk Floorball Union:

”Dansk Floorball Union vil være et stærkt forbund, der understøtter fællesskabet lige fra bredde til elite med det sigte at være den bedste alternative holdsport til fodbold og håndbold.”