Klubbens historie

Amager Floorball Klub er stærkt knyttet til lokalsamfundet Amager. Den største del af klubbens opstartende medlemmer er opvokset på Amager – og de fleste bor endnu på øen, der i folkemunde går under så forskellige navne som Nordens Manhattan og Lorteøen.

På Amager oplever vi dagligdags et stort sammenhold, en stor social bevidsthed og et godt kammeratskab. Disse egenskaber ønsker vi at overføre til Amager Floorball Klub, og vi håber at klubbens sportsånd og værdier vil gøre Amager Floorball Klub til et tilløbsstykke på linje med isboden på Amager Strandpark en varm julidag.

Med disse Amagerkanske værdier så grundfæstet i klubbens sjæl, er det derfor også naturligt at vi inddrager Amagers brogede historie i klubben.

Første stykke Amager-historie kan ses i klubbens tilnavn: Amager Executioners.
Executioners kan oversættes til henrettere eller bødler, og henviser til de bødler som arbejdede på Amager under enevældens tid og senere. Amager var stedet hvor de kriminelle Københavnere blev sendt til, for at blive halshugget, og mangt en gemen forbryder har mistet sit liv for bøddelens økse på Amager Fælled gennem tiden.
Udtrykket Ama’r Halshug stammer endda herfra. Sætningen er en ed eller en besværgelse hvis man virkelig vil understrege noget – Som f.eks. Måtte jeg blive halshugget på Amager Fælled hvis det jeg siger, er løgn…

Andet stykke Amager-historie ses i spillertrøjernes orange farve og er langt mere fredelig.
Den orange farve er den samme som hollandske sportsfolk spiller i, og generelt en farve der repræsenterer Holland på mange måder.
I 1520 hentede Kong Christian II 184 hollandske bondefamilier til Amager, for at skabe et bedre landbrug end det danske bønder kunne levere. Hollænderne fik foræret gårde, dyrkede jorden, gav Københavnerne gode grøntsager, giftede sig med danskere og blev med tiden helt danske. Rundt på Amager ses stadig mange beviser på, at Hollænderne var bosat her. Hollandske vej- og bygningsnavne ses stadig mange steder, ligesom de originale hollandske slægtsnavne stadig lever i bedste velgående blandt nutidens Amagerkanere.
Amager Executioners har valgt at spille i orange for at markere den stærke tilknytning der er mellem Holland og Amager.